Opțiune în termen de 30


ANAF - material informativ despre noi măsuri fiscal-bugetare ANAF - material informativ despre noi măsuri fiscal-bugetare Marius Oncu scris 27 apr ANAF a întocmit un material informativ despre opțiune în termen de 30 aduse prin OUG 48, prin care Guvernul a adoptat în aprilie mai multe măsuri fiscal-bugetare. Printre acestea sunt schimbări privind rambursarea TVA, eșalonarea la plată și executarea silită, depunerea situațiilor financiare și autorizarea operatorilor de jocuri de noroc.

opțiune în termen de 30

Pentru aceste venituri nu se datoreză nici contribuții sociale. Derogare pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI alin.

Indiferent dacă renunțați singur sau lucrați cu un antrenor de renunțare, utilizarea medicamentelor de renunțare, cunoscută și sub numele de terapie de substituție a nicotinei NRTvă crește șansele de a renunța cu succes.

XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Prevederile se aplică indemnizațiilor acordate din bugetul de asigurări pentru șomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie Operatori jocuri de noroc cererile de reautorizare a activității vor putea fi formulate până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgență decretate. Operatorii de jocuri de noroc nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență decretate.

Impozitul specific unor activități contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr.

opțiune în termen de 30

Stimulentul se aplică și la venitul microîntreprinderilor Loteria bonurilor fiscale se suspendă extragerile lunare și ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

opțiune în termen de 30

Rambursarea TVA prin derogare de la prevederile art. CITEȘTE ȘI Finanțele anunță introducerea Ordinului de plată multiplu electronic OPMEpentru plăți, de către instituții și firme, din conturile de la Trezorerie Eșalonare la plată, executare silită pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență nu se calculează și nu opțiune în termen de 30 datorează dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală.

opțiune în termen de 30

În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului de mai sus, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate.

Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

Foarte pe scurt: ANAF va aplica procedurile pentru identificarea contribuabililor care îndeplinesc condiția pentru opțiune în termen de 30 inactivității fiscale Celor inactiv li se anulează înregistrarea în scopuri de TVA Pentru a evita acest lucru, contribuabilii trebuie să înregistreze mențiunea privind inactivitatea temporară în Registrul comerțului Cei care care nu desfășoară activitate și nu beneficiază de regimul derogatoriu de declarare trebuie să depună declarația fiscală, înscriind zero la obligația fiscală Prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. ANAF menționează că, după expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor fiscale, din data de 25 iunieorganele fiscale aplică procedurile pentru identificarea contribuabililor care îndeplinesc condiția pentru declararea inactivității fiscale. Potrivit reglementărilor în vigoare, contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor fiscale, la termenele prevăzute de lege, iar această obligație se menține și dacă a fost efectuată plata obligației fiscale respective, precum și în cazul în care, în perioada de raportare nu rezultă sume de plată, dar există obligația declarativă prevăzută de lege. Ce trebuie făcut pentru a preveni declararea ca inactivi fiscal Pentru a preveni declararea ca inactivi fiscal, acei contribuabili care își suspendă activitatea și înregistrează mențiunea privind inactivitatea temporară în Registrul comerțului sau la entitatea care i-a autorizat, pot beneficia, la cerere, de regimul derogatoriu de declarare a impozitelor și taxelor. Cererea privind acordarea regimului derogatoriu de declarare se depune la organul fiscal competent.

Depunere situații financiare Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiarrespectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrietermenele prevăzute la art. Afla mai multe despre.

În plus, beneficiezi de numeroasele avantaje ale tarifelor preplată mai ieftine și nenumărate opțiuni. Există un tarif potrivit pentru oricine. Plată în avans Preplată înseamnă să plătești în avans.