Program educațional de opțiuni, educational programme - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context


Phase 2 of the project will focus on the development of an educational programme.

program educațional de opțiuni valoarea temporară a opțiunii poate fi negativă

A doua fază a proiectului se va concentra pe dezvoltarea unui program educațional. I am thinking, for example, of an educational programme, a back-up option which would not be without its difficulties. Mă gândesc, de exemplu, la un program educaţionalo opţiune de rezervă care ar avea şi ea dificultăţile ei.

program educațional de opțiuni ce poți spune despre o opțiune binară

The MAH shall also provide access to educational programme for pathologists. DAPP trebuie să asigure accesul patologilor la programul educaţional.

Iți multumim, datele tale au fost preluate

In the association started the educational programme One World Romania at School, which intends to bring documentaries and the debate on human rights closer to high school students and teachers in Romania.

Din asociația program educațional de opțiuni programul educațional One World Romania la Școală, care are ca scop introducerea filmul documentar și discuția despre drepturile omului în liceele din România, prin activități destinate elevilor și profesorilor.

Program educațional de opțiuni 4: Preparation and testing of the educational programme through the instruction program educațional de opțiuni the population in case of floods and loss mitigation methods including the operation of the warning program educațional de opțiuni faza 4.

Pregatirea si testarea programului educational prin instruirea locuitorilor in caz de inundatii si metode de diminuare a pierderilor incluzand operarea sistemului de avertizare.

Proiectul educațional WiSTEM²D – din clasa reală în clasa virtuală | JA Romania

The second part of the workshop was destined to the presentation of educational materials brochures made within the project, regarding the preparation of testing of the educational programme in case of floods and damage mitigation methods. Cea de-a doua parte a sesiunii a fost destinata prezentarii materialelor educationale brosuri realizate in cadrul proiectului, privindpregatirea si testarea programului educational in caz de inundatii si metode de diminuare a pagubelor.

program educațional de opțiuni în cazul în care pentru a face bani 500

I support the rapporteur's proposal to run an educational programme throughout the European Union aimed at children and designed to help them understand the methods used in advertising. Susțin propunerea raportorului de derulare a unui program educațional la nivelul întregii Uniuni Europene, adresat copiilor și proiectat pentru a-i ajuta să înțeleagă metodele folosite în publicitate.

Articole similare

New forthe Foundations Entertainment University will be travelling from the USA to deliver a packed educational programme on the final day of the show. Nou pentru anulFoundations Entertainment University va călători din SUA pentru a livra un program educațional în ultima zi a spectacolului. These high school students from Cape Town Acești studenți de la Cape Town This educational programme is to be appreciated all the more, in view of the initiative to precede the two days dedicated to Diplomacy through the launch of the impressive book about dr.

Acest program educaţional este cu atât mai mult apreciat având în vedere iniţiativa de a deschide cele două zile dedicate Diplomaţiei prin lansarea impresionantei cărţi despre dr.

Secondly, there is a need for an educational programme for citizens, as many of them have the willingness to reduce their carbon footprint but may not have the know-how or the economic means. În al doilea rând, avem nevoie de un program educaţional pentru cetăţeni, pentru aceia dintre ei care sunt dispuşi să îşi reducă amprenta de carbon, dar care poate nu au cunoştinţele şi mijloacele economice necesare.

program educațional de opțiuni ce ordine există pentru opțiunile binare

The basis of educational programme for training experts at the faculty make the subjects in the series of humanities, social-economic, natural-scientific and fundamental, professional and practical training. Baza de program educațional pentru experți de formare la facultatea face disciplinele din seria de științe umaniste, social-economic, naturale-științifice și fundamentale, formare profesională și practică.

The company program educațional de opțiuni makes Zypadhera will provide an educational programme for doctors, nurses and pharmacists and a card for patients in all Member States, reminding them of how to use the medicine safely.

Societatea care produce Zypadhera va asigura un program educaţional pentru medici, asistente medicale şi farmacişti şi un card pentru pacienţii din toate statele membre, care să le reamintească cum să utilizeze în siguranţă medicamentul.

Pachetul educațional cu software de comandă include orientarea arborelui principal, tarodarea rigidă, macro-uri definite de utilizator și Sistemul de programare vizuală Haas. Preț special, pachet doar pentru instructor cu cele mai populare opțiuni ale unității de comandă Include sistemul nostru de programare vizuală Vă permite sa vă extindeți planul de învățământ pentru a include programare și rețelistică macro Luați legătura cu noi Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse.

Programul educaţional pentru laboratoare trebuie să ofere informaţii cu privire la următoarele elemente cheie: Principale diferenţele între ReFacto AF şi ReFacto Instrucţiuni specifice cu privire la monitorizarea adecvată a ReFacto AF.

The MAH shall develop an educational programme for Remicade to include paediatric Crohn's disease patients to ensure that physicians who intend to prescribe Remicade to these patients are aware of: DAPP trebuie să realizeze un program educaţional pentru Remicade de includere a pacienţilor copii cu boală Crohn şi asigurarea că medicii care intenţionează să prescrie Remicade la aceşti pacienţi sunt în cunoştinţă de: Moreover, all year-round the association takes care of the educational programme One World Romania at School, the alternative distribution programme KineDok, a DVD collection and it mediates the relationship between filmmakers and the civil society in order to develop new projects.

Totodată, pe program educațional de opțiuni parcursul anului asociația derulează programul educațional OWR la Școală, programul de distribuție alternativă KineDok, editează o colecție de DVD-uri și mediază relația dintre cineaști și societatea civilă în vederea dezvoltării de noi proiecte.

La adresa ta pot fi instalate serviciile Orange Home!

Subscribe to our newsletter! Atunci o să fii bucuros să știi că avem un program educațional aici. The educational programme SALT has built the infrastructure needed for information of all pre-university education institutions in Moldova, with educational software being tested in a number of schools.

  1. Strategia corectă pentru opțiunile binare
  2. Cât câștigă casa 2
  3. К этому времени, вне всякого сомнения, Серанис и ее коллеги уже отключили подземный Служители не последовали за Элвином в комнату; зная, что выход только один, они остались снаружи.
  4. Надпись на нем изменилась теперь на противоположную и смысл ее оказался бесконечно ободряющ: Диаспар.

În cadrul programului educațional SALT s-a creat infrastructura necesară pentru informatizarea tuturor instituțiilor de învățămînt preuniversitar din țară, fiind lansată implementarea soffturilor educaționale, care actualmente se testează într-un șir de școli. The educational programme for laboratories should inform about the following key elements: Programul educaţional pentru laboratoare trebuie să ofere informaţii cu privire la următoarele elemente cheie: Principale diferenţele între ReFacto AF şi ReFacto Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate program educațional de opțiuni, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Rezultatele căutării

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Program educațional de opțiuni 5. Materialele proiectului, elaborate astfel încât să permită crearea unor contexte educaționale indiferent de mijloacele de comunicare utilizate, motivează elevii să rămână conectați la educație și să descopere, prin activități practice de cercetare, de colaborare şi elaborare de proiecte, diferite fenomene sau cum pot fi rezvoltate, cu ajutorul științei, tehnologiei, ingineriei, artelor, anumite probleme din societate. Activitățile STEM2D, documentate și realizate de specialiști în educație și profesioniști din ariile STEM2D, sunt caracterizate de o abordare interdisciplinară, integrată și centrată pe elev, care presupune utilizarea unor practici pedagogice solide. Principiile care stau la baza elaborării lor transformă procesul de învățare într-unul mai atractiv, mai constructiv, mai eficient și stimulează dorința elevilor de a investiga, raționamentul logic, gândirea creativă, capacitatea de a rezolva probleme și spiritul de colaborare. Consider că implicarea voluntarilor, care şi-au prezentat propriile poveşti despre viaţa lor profesională, a fost de mare impact, şi interacţiunea lor cu copiii o sursă de inspiraţie pentru aceştia.