Opțiuni pe, Opțiuni cartelă


Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

opțiuni pe

Traducere "opțiuni pe" în spaniolă opciones en Alte traduceri În cursul lucrărilor, diverși algoritmi de calcul și opțiuni pe diferite limbaje de programare au fost testate. En el curso del trabajo, varios algoritmos informáticos y opciones sobre diferentes lenguajes de programación se probaron.

opțiuni pe

Remunerarea directorilor fără funcții executive sau a membrilor consiliului de supraveghere nu ar trebui să opțiuni pe opțiuni pe acțiuni. La remuneración de los consejeros no ejecutivos o de los pertenecientes al consejo de vigilancia no debe incluir opciones sobre acciones. Nu sunt opțiuni pe lumea asta. No hay opciones en opțiuni pe mundo.

Opțiuni cartelă

Vor fi mai multe opțiuni pe ecran. Habrá múltiples opciones en la pantalla. Și de ce nu ținem da trei opțiuni pe ceas? În ceea ce privește achiziționarea de opțiuni pe piețele la termen.

Traducere "opțiuni pe" în spaniolă

Adquisición de opciones en los mercados de futuros Atunci când aceste opțiuni pe acțiuni sunt exercitate, emitentul livrează acțiunile deținătorului de opțiuni. Cuando se ejercitan estas opciones sobre acciones, opțiuni pe emisor entrega acciones al tenedor de la opción.

În plus, beneficiezi de numeroasele avantaje ale tarifelor preplată mai ieftine și nenumărate opțiuni. Există un tarif potrivit pentru oricine. Plată în avans Preplată înseamnă să plătești în avans. Cumperți o cartelă SIM și o  încărci cu credit.

CFD-uri pe opțiuni pe titluri de capital CFD de opciones sobre acciones e instrumentos asimilados Instrumente financiare derivate altele decât rezervele și opțiuni pe acțiuni ale salariaților Derivados financieros distintos de las reservas y opciones sobre acciones de los empleados Ca o chestiune de fapt, puteți obține ca bonus în ambele euro și lire, dacă ar prefera sa pariati pe sporturi cu una dintre celelalte două opțiuni pe valute.

Como cuestión de hecho, usted puede conseguir que la bonificación en los opțiuni pe Euros y Libras opțiuni pe prefiere apostar en deportes con una de las otras dos opciones sobre divisas. Instrumente financiare derivate altele decât rezervele și opțiuni pe acțiuni opțiuni pe salariaților Derivados financieros distintos de las reservas y opciones sobre acciones de empleados să facă față fluctuațiilor prețurilor petrolului prin achiziționarea de opțiuni pe piețele la termen din sectorul produselor petroliere și hacer frente a las fluctuaciones del precio del petróleo mediante la adquisición de opciones en los mercados de futuros del sector de los productos petrolíferos, y Franța subliniază că FPRP nu poate fi considerat ca fiind favorizat în raport cu alte structuri private care ar fi putut juca același rol, căci este singura structură profesională franceză care opțiuni pe drept obiectiv gruparea întreprinderilor de pescuit pentru cumpărarea de opțiuni pe piața la termen.

Opțiuni World

Francia argumenta que no puede considerarse que el FPAP resulte favorecido con respecto a otras estructuras privadas que puedan desempeñar el mismo papel pues es la única estructura profesional francesa que agrupa a empresas pesqueras para adquirir opciones en el mercado de futuros.

De exemplu, partenerul poate avea posibilitatea de a primi la alegere opțiuni pe acțiuni sau drepturi privind aprecierea acțiunilor cu decontare în numerar.

opțiuni pe

Por ejemplo, la otra parte podría tener la opción de recibir opciones sobre acciones o derechos sobre la revalorización de acciones, liquidables en efectivo. Prin acordarea de acțiuni sau opțiuni pe acțiuni în plus față de alte remunerații, entitatea plătește o remunerație suplimentară pentru a obține beneficii suplimentare.

Opțiunea pe curs de schimb

Con la concesión de acciones o de opciones sobre acciones, además del resto de la retribución, la entidad paga una remuneración adicional para obtener ciertos beneficios económicos adicionales. Gestionat cont futures este ca un fond mutual, cu excepţia faptului că poziţiile de titluri de stat, contracte futures şi opţiuni pe contracte futures sunt utilizate pentru a gestiona portofoliul. Cuenta de futuros gestionados es como un fondo de inversión, salvo que las posiciones en títulos públicos, contratos de futuros y opciones sobre contratos de futuros se utilizan para gestionar la cartera de.

Para explorar otras opciones en la misma línea, se publicó en noviembre una consulta sobre estructuras de control en compañías auditoras y sobre opțiuni pe consecuencias para el mercado de la auditoría.

În concluzie, rezultă că ajutorul pentru FPRP pentru opțiuni pe de opțiuni pe piețele la termen nu poate fi considerat ca fiind compatibil cu piața comună în ceea ce privește niciuna dintre derogările autorizate de tratat.

Así pues, la ayuda concedida al FPAP para adquirir opciones en los mercados de futuros no puede acogerse a ninguna de las excepciones autorizadas por el Tratado opțiuni pe, por lo tanto, no puede considerarse compatible con el mercado común. Anexa B conține îndrumări suplimentare cu privire la evaluarea valorii juste a acțiunilor și a opțiunilor pe acțiuni, concentrându-se asupra termenilor și condițiilor specifice care sunt caracteristici comune ale acordării de acțiuni sau opțiuni pe acțiuni angajaților.

  • Atitudine bitcoin
  • Opțiuni cartelă - Telekom
  • Bine de știut Opțiunile și bonusurile pot fi activate până la 31 ianuariecu posibilitate de prelungire.
  • Ortel Mobile - Opțiuni

El apéndice B contiene directrices adicionales sobre la determinación del valor razonable de las acciones y de las opciones sobre acciones, centrándose en particular en los plazos y condiciones que son normalmente utilizados en una concesión de acciones o de opciones sobre acciones a los empleados. Opțiuni pe posibil opțiuni pe Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

  • Opțiuni binare cum să obțineți un bonus fără depunere
  • Opțiuni PrePay | Orange
  • Sigur există opțiuni pe care nu le cunoști.
  • opțiuni pe - Translation into English - examples Romanian | Reverso Context

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Data de expirare a viitorului Bitcoin cme 2020 un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.