Cum să faci bani pentru o persoană cu dizabilități pe internet


Ordinul ANPH nr.

cum să faci bani pentru o persoană cu dizabilități pe internet

Ordonanţa Guvernului nr. HG nr.

cum să faci bani pentru o persoană cu dizabilități pe internet

HG  nr. Conţine informaţii despre datele de identificare ale beneficiarului, date personale ale acestuia necesare la actualizarea bazei de date, opţiunile sale în raport cu prestaţiile şi facilităţile de care beneficiază în concordanţă cu încadrarea în grad cum să faci bani pentru o persoană cu dizabilități pe internet handicap, precum şi noţiuni juridice legate de drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. Formularul H2  - Acest formular se adresează exclusiv asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, angajați în cadrul D.

Conţine datele de identificare ale beneficiarului şi opţiunea exprimată pentru luna în care se doreşte acordarea acestui tip de beneficiu si este insotita de adeverinţă de la unitatea sanitară la care copilul este luat în evidenţă din care să reiasă numărul de zile de spitalizare de care copilul a beneficiat în luna curentă si copie act identitate reprezentant legal Formularul H4  - Acest formular se adresează persoanelor care solicită Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap eliberarea unei adeverinţe.

cum să faci bani pentru o persoană cu dizabilități pe internet

Formularul H6  - Acest formular se adresează exclusiv beneficiarilor de indemnizatie de insotitor optional   care au optat pentru acordarea acesteia prin intermediul mandatului poştal şi care, din anumite motive, nu şi-au ridicat acest drept de la Oficiul Poştal pentru una sau mai multe luni.

Formularul H7  - Acest formular se adresează exclusiv asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, angajați în cadrul D. Formularul H8  - Acest formular se adresează beneficiarilor aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc, eliberarea unui card de parcare Anexa1  - Acest formular se adresează beneficiarilor aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care deţin autoturism proprietate personală şi doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA.

Conţine datele de indentificare ale beneficiarului, opţiunea acestuia, precum şi precizări de ordin tehnic şi legislativ privind acordarea celor solicitate. Anexa2  - Acest formular se adresează însoţitorilor persoanelor încadrate în gradul grav de handicap cu asistent personal aflaţi în evidenţa Serviciului Prestaţii Sociale pentru Persoane cu Handicap care doresc demararea demersurilor pentru eliberarea rovinietei de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA.

cum să faci bani pentru o persoană cu dizabilități pe internet